News
Augusti 26, 2020

Lindab har tecknat en avsiktsförklaring med en potentiell köpare av IMP Klima Group


Beslut om att stänga IMP Klima Group har tidigare kommunicerats

Lindab beslutade i slutet av juni att stänga IMP Klima Group, bestående av LINDAB, klima sistemi, d.o.o. i Slovenien och dess dotterbolag i Serbien, Montenegro och Bosnien-Hercegovina. Produktionen av luftbehandlingsaggregat i Slovenien var planerad att upphöra i slutet av 2020.

Diskussioner pågår med ett antal potentiella köpare av IMP Klima Group. Lindab har idag tecknat en avsiktsförklaring med en av dessa intressenter. En kort due diligence-process kommer att genomföras innan ett slutgiltigt beslut om försäljning kommer att fattas.

”Att stänga IMP Klima var ett tufft beslut att fatta och vi förhandlar gärna om en alternativ lösning. Vi önskar finna en väg framåt så snabbt som möjligt med hänsyn till IMP Klimas kunder och medarbetare”, säger Ola Ringdahl, VD och koncernchef för Lindab.

IMP Klima Group består av den juridiska enheten i Slovenien ”LINDAB, klima sistemi, d.o.o” och dess dotterbolag. Försäljningen 2019 uppgick till 269 MSEK och redovisades som del av Business Area Ventilation Systems. IMP Klima Group har 226 anställda, varav 212 anställda i Slovenien och ytterligare 14 anställda i Serbien, Montenegro och Bosnien-Hercegovina.

Nyhetsbevakning