News
Juni 5, 2020

Lindab förvärvar Thor Duct, marknadsledare inom ventilationssystem för hantering av brandgaser


Licensiering av certifierat kanalsystem för hantering av brand- och rökgas för Storbritannien och Irland

Lindab har förvärvat IP-rättigheter, kundkontrakt och leverantörsavtal för Thor Ducts system för brandgaskanaler. Thor Duct är baserat på Irland och licensierar produktion av sin teknologi till ett flertal kunder i Storbritannien och Irland, där ibland Lindab. Förvärvet omfattar kundkontrakt till ett värde av 2 MEUR och är en avknoppning från nuvarande verksamhet. Förvärvet kommer att bidra positivt till Lindabs lönsamhet.

Thor Ducts produkter används för att leda bort brandgaser samt förhindra spridning av brand i byggnader. Lindab har sedan tidigare produkter som är avsedda att användas inom en enskild brandcell (single compartment, exempelvis en lägenhet). Med Thor Duct får Lindab tillgång till motsvarande produkter för användning mellan brandceller (multi compartment, exempelvis i en kontorsbyggnad).

Thor Duct är marknadsledande i Storbritannien och Irland. Produkterna är certifierade för användning inom hela EU, men lokal praxis och myndighetskrav på andra marknader inom EU har gjort att Thor Duct fokuserat på Irland och Storbritannien. Lindab kommer att fortsätta med licensiering till befintliga kunder, som i huvudsak består av installatörer med egen produktion. Lindab har som målsättning att öka försäljningen av Thor Ducts produkter i Storbritannien och Irland. I dessa länder kommer Lindab att expandera sin produktionskapacitet.

”Thor Duct kompletterar Lindabs nuvarande produktportfölj mycket bra.”, säger Ola Ringdahl, VD och Koncernchef för Lindab. ”Brandsäkerhet är ett område med ökande myndighetskrav där det är kostsamt att utveckla produkter och det tar lång tid att få produkterna testade och certifierade. Den avancerade produktutvecklingen betyder också att det är ett produktområde med god lönsamhet. Med förvärvet av Thor Duct har vi accelererat vår egen produktutveckling inom detta teknikområde med flera år. Vi ser attraktiva tillväxtmöjligheter framöver för Thor Ducts teknologi.”

Ola Ringdahl fortsätter: ”Förvärvet är litet sett ur ett finansiellt perspektiv men viktigt utifrån att vi får kunskap och kontroll över en teknik som är central för oss. Det passar bra in i vår förvärvsfilosofi, där vi genom tilläggsförvärv vill komplettera vårt produktutbud snarare än att expandera in i helt nya områden.”

Läs mer om Thor Duct på deras hemsida: https://thorduct.com/

Nyhetsbevakning