News
June 27, 2019

Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för andra kvartalet 2019 presenteras den 18 juli 2019


Lindabs delårsrapport för andra kvartalet 2019 kommer att offentliggöras kl. 07.40 (CEST) den 18 juli 2019.

  • En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl. 10.00 (CEST). Delårsrapporten presenteras av Ola Ringdahl, VD och koncernchef, samt Malin Samuelsson, ekonomi- och finansdirektör.
  • För att delta i telefonkonferensen, ring in på +46 (0) 8 566 426 95 några minuter före start. Alternativt, ring tel. +44 333 300 9260.
  • Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken, eller via Lindabs hemsida.

Slut

Kontakt:

LINDAB 
Ola Ringdahl, VD och koncernchef
E-post: ola.ringdahl@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Malin Samuelsson, ekonomi- och finansdirektör
E-post: malin.samuelsson@lindab.com
Mobil: +46 (0) 701 45 46 85

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 9 326 MSEK år 2018 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2018 stod Norden för 45 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa) för 20 procent och Övriga marknader för 2 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.


Bilaga

Nyhetsbevakning