Covid-19

Påverkan av covid-19 på Lindab


Juni 2020
 
Lindab har byggindustrin som sin främsta målgrupp och försäljningen är koncentrerad till Europa med mindre än två procent av försäljningen utanför Europa. Försäljningen påverkas av aktivitetsnivån i den europeiska byggindustrin, med tyngdpunkt på länderna i norra Europa. 

Lindabs bedömning är att påverkan av covid-19 under resten av året kommer att verka dämpande på försäljningen. Byggprojekt försenas eller skjuts på framtiden framför allt i Storbritannien, Frankrike, Italien och delar av Östeuropa. Det är oklart hur länge restriktioner kommer att pågå och det ökar osäkerheten om byggprojekt kommer att kunna fortgå enligt plan. Ledningen arbetar löpande med olika scenarier för den framtida utvecklingen. 

Lindab är idag närvarande i Europa med 128 egna filialer i 31 länder och över 3 000 återförsäljare. Den största marknaden är Norden som sammantaget motsvarar ca 43 procent av omsättningen 2019. Lindabs målsättning är att hålla fabriker, distribution och försäljningskanaler öppna så långt det är möjligt. För närvarande är Lindabs affärsverksamhet igång i samtliga länder. 

Leveranserna inom Europa kan försenas på grund av utökade gränskontroller och brist på chaufförer. Lindab har emellertid goda möjligheter att säkerställa leveranserna tack vare att bolaget har över 30 produktionsanläggningar runt om i Europa. 

Lindab har initierat åtgärder för att sänka kostnaderna samt nyttja de stödåtgärder som ett flertal av Europas länder har implementerat. Korttidsarbete har införts i de länder där försäljningen och produktionen påverkats mest. 

Lindab har en stark finansiell ställning. Effektiviseringsåtgärder under 2018 och 2019 har resulterat i en solid balansräkning och ett starkt resultat. Utvecklingen i Europa följs noga och Lindab anpassar sina åtgärder i enlighet med lokala myndigheters råd och förordningar. 

Nyhetsbevakning