Årsredovisning 2019
Lindabs årsredovisning för 2019
 
Lindabs årsredovisning är undertecknad per den 15 mars 2020.
 
Därefter har två pressmeddelanden publicerats som har påverkan på information lämnad i årsredovisningen.
 

Nyhetsbevakning