Segmentsredovisning
Finansiell information om de nya rapporterade segmenten
 
Det tidigare rapporterade segmentet Products & Solutions delades i januari 2019 upp i två nya segment, Ventilation Systems och Profile Systems. Building Systems, koncernens tredje operativa segment, behölls oförändrat.
 
Nettoomsättning, justerat rörelseresultat (EBIT) och justerad rörelsemarginal (EBIT%) för de nya segmenten presenteras i tabellerna nedan för kvartal 3 2017 till kvartal 4 2018.  Justerat rörelseresultat och rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.
 
De finansiella talen för de nya segmenten motsvarar Lindabs bästa uppskattning och bedömning. Talen har inte granskats av bolagets revisorer.
 
 
Nettoomsättning (MSEK)
 
- Ventilation Systems Profile Systems ​Products & Solutions
​Kv3, 2017
      1 256
594 1 850
Kv4, 2017 1 346​ 613​​ ​1 959
​Kv1, 2018 ​1 388 ​509 ​1 897
Kv2, 2018 ​1 449 ​666 ​2 115
Kv3, 2018 ​1 468 ​657 ​2 125
​Kv4, 2018 ​1 481 ​642 ​2 123
 
EBIT (MSEK)
 
- Ventilation Systems Profile Systems ​Products & Solutions
​Kv3, 2017 101 68 169
Kv4, 2017 ​105 ​38 ​143
Kv1, 2018 ​107 ​11 ​118
Kv2, 2018 ​109 ​58 ​167
Kv3, 2018 ​129 ​73 ​202
Kv4, 2018 ​127 ​56 ​183
 
EBIT-marginal (%)
 
- Ventilation Systems Profile Systems ​Products & Solutions
​Kv3, 2017 8,0 11,4 9,1
Kv4, 2017 ​7,8 ​6,2 ​7,3
Kv1, 2018 ​7,7 ​2,2 ​6,2
Kv2, 2018 ​7,5 ​8,7 ​7,9
Kv3, 2018 ​8,8 11,1 ​9,5
Kv4, 2018 ​8,6

​8,7

​8,6

Nyhetsbevakning