Segmentsredovisning historiskt

Lindabs verksamhet styrdes fram till omorganisationen den 1 oktober 2013 i tre affärsområden. Den tidigare affärsområdes-strukturen för Ventilation och Building Components ersattes därefter av en geografiskt uppdelad säljorganisation som stöttas av fyra produkt- och systemområden samt gemensamma produktions- och inköpsfunktioner. Under hela 2013 rapporterades segmentsindelning i enlighet med tidigare struktur.

 

Från och med 1 januari 2014 sker rapporteringen enligt den nya rapporteringsstrukturen, vilket innebär att koncernen nu utgörs av två segment, Products & Solutions och Building Systems. Products & Solutions består av de tidigare affärsområdena Ventilation och Building Components och Building Systems fortsätter som eget segment i enlighet med tidigare. Detta återspeglas också i de siffror vi redovisar för segmenten. Rörelsesegmentet Övrigt omfattar som tidigare moderbolagsfunktioner.

 

I januari 2010 Lindab delades det tidigare affärsområdet Profil i två: Building Components och Building Systems. Nedan framgår försäljning, rörelseresultat (EBIT) och rörelsemarginal (EBIT) per affärsområde, i enlighet med segmentsindelningen i tre affärsområden för åren 2006 - 2010.

 

FörsäljningEBITEBIT-marginal

 

Försäljning, MSEK

 

 

-
Ventilation
Building Components
Building Systems
Övrigt
Totalt
2010
Q1
827
278
129
-
1 234
Q2
914
607
194
-
1 715
Q3
924
695
262
-
1 881
Q4
870
538
289
-
1 697
Helår 2010
3 535
2 118
874
-
6 527
2009
Q1
1 070
401
284
9
1 771
Q2
987
550
277
7
1 821
Q3
953
650
219
3
1 825
Q4
861
543
198
-
1 602
Helår 2009
3 878
2 144
978
19
7 019
 
Helår 2008
4 783
2 927
2 066
64
9 840
 
Helår 2007
4 507
2 812
1 900
61
9 280
 
Helår 2006
3 568
2 433
1 546
62
7 609

Nyhetsbevakning