Redovisningsprinciper

För en sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper, se not 2 på sidan 69-75 i Årsredovisningen för 2019.

 

Rapporter

Nyhetsbevakning