Redovisningsprinciper

För en sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper, se not 2 på sidan 67 i Årsredovisningen för 2018.

 

Rapporter

Nyhetsbevakning