Aktieägare

Antalet aktieägare var 9 482 den 30 juni 2020. Lindab International ABs eget innehav av aktier uppgår till 2 375 838 aktier (ej inräknat i det totala antalet utestående aktier: 76 331 982).

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Samlad och bearbetad data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifieringsdatumet kan variera för utlänska aktieägare. Uppdaterad per 2020-06-30.

Lindabs största aktieägare per 30 juni 2020

-
Aktier
Kapital & röster %
Lannebo Fonder
7 500 997
9,8
Fjärde AP-fonden
6 334 919
8,3
Handelsbanken Fonder
5 185 551
6,8
AFA Försäkring
3 994 970
5,2
Livförsäkringsbolaget Skandia
3 318 178
4,3
Dimensional Fund Advisors
3 316 086
4,3
Norges Bank
2 860 022
3,7
IF Skadeförsäkring AB
2 769 495
3,6
Vanguard
1 951 980
2,6
JP Morgan Asset Management
1 611 790
2,1
Övriga
37 487 994
49,1
Totalt antal utstående aktier*
76 331 982
100,0
*Total antal aktier exkl. Lindabs egna innehav
om 2 375 838 aktier

Nyhetsbevakning