Aktieägare

Antalet aktieägare var 8 742 den 31 mars 2020. Lindab International ABs eget innehav av aktier uppgår till 2 375 838 aktier (ej inräknat i det totala antalet utestående aktier: 76 331 982).

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Samlad och bearbetad data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifieringsdatumet kan variera för utlänska aktieägare. Uppdaterad per 2020-03-31.

Lindabs största aktieägare per 31 mars 2020

-
Aktier
Kapital & röster %
Lannebo Fonder
7 063 848
9,3
Fjärde AP-fonden
6 434 919
8,4
Handelsbanken Fonder
4 837 419
6,3
AFA Försäkring
3 994 970
5,2
Livförsäkringsbolaget Skandia
3 313 543
4,3
Dimensional Fund Advisors
3 313 310
4,3
Norges Bank
2 860 022
3,7
IF Skadeförsäkring AB
2 769 495
3,6
Vanguard
1 966 023
2,6
JP Morgan Asset Management
1 629 092
2,1
Övriga
38 149 341
50,0
Totalt antal utstående aktier*
76 331 982
100,0
*Total antal aktier exkl. Lindabs egna innehav
om 2 375 838 aktier

Nyhetsbevakning