Aktieägare

Antalet aktieägare var 6 270 den 30 juni 2019. Lindab International ABs eget innehav av aktier uppgår till 2 375 838 aktier (ej inräknat i det totala antalet utestående aktier: 76 331 982).

 

Lindabs största aktieägare per 30 juni 2019

-
Aktier
Kapital & röster %
Lannebo fonder
7 030 387
9,2
Fjärde AP-fonden
6 331 453
8,3
Creades
3 679 322
4,8
Livförsäkringsbolaget Skandia
3 537 000
4,6
IF Skadeförsäkring AB (publ)
2 897 242
3,8
Dimensional Fund Advisors LP
2 866 000
3,8
Norges Bank Investment Management
2 860 022
3,8
T. Row Price International Ltd.
2 691 000
3,5
FIL Gestion SASU
2 428 000
3,2
Afa Försäkring
2 013 250
2,6
Övriga
39 998 306
52,4
Totalt antal utstående aktier*
76 331 982
100,0
*Total antal aktier exkl. Lindabs egna innehav
om 2 375 838 aktier

Nyhetsbevakning