Utdelning

Utdelningspolicy

 

Den av styrelsen fastslagna utdelningspolicyn anger att utdelning ska normalt ske med 40% av nettoresultatet, med beaktande av Lindabs långsiktiga finansieringsbehov. 

 

2019 års utdelning är föreslagen av styrelsen till årsstämman.

 

Utdelningshistorik

 

-
2019
2018
2017
2016
2015
Utdelning, SEK
1,75
1,75
1.55
1.40
1.25

Nyhetsbevakning