Investor Relations - Lindab

 

Delårsrapport januari - mars 2021


Första kvartalet 2021


• Nettoomsättningen minskade med 4 procent till 2 248 MSEK (2 332). Den organiska tillväxten var 0 procent och valuta påverkade nettoomsättningen med -5 procent.
• Rörelseresultatet ökade till 193 MSEK (184). Inga engångsposter eller omstruktureringskostnader rapporterades.
• Rörelsemarginalen ökade till 8,6 procent (7,9).
• Periodens resultat ökade till 140 MSEK (136).
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 1,83 SEK (1,78).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 60 MSEK (26).
• Stålpriserna har fortsatt att stiga under kvartalet. Lindab har långsiktiga inköpsavtal vilket skapar strategiskt manöverutrymme. Prisjusteringar mot kund har genomförts i ett tidigt skede.
• I mars utsågs Jonas Arkestad till ny ekonomi- och finansdirektör. Han tillträder sin tjänst senast i september 2021.Finansiella rapporter

Presentation

Årsredovisning

Frågor?

Madeleine Hjelmberg

Finans- och ekonomidirektör (Tillförordnad) +46 431 85087 Skicka e-post

Nyhetsbevakning