Investor Relations - Lindab

 

Delårsrapport Q2 2019, publicerad 18 juli 2019


Andra kvartalet 2019

 

 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 2 569 MSEK (2 392), varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent. 
 • Justerat1) rörelseresultat ökade med 61 procent till 2382) MSEK (148). Justerad1) rörelsemarginal ökade till 9,3 procent (6,2). 
 • Rörelseresultatet uppgick till 2382) MSEK (129).
 • Periodens resultat ökade till 181 MSEK (91).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 2,38 SEK (1,19).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1772) MSEK (51). 
 • I april förvärvade Lindab det brittiska ventilationsbolaget Ductmann Ltd.

   

Januari - juni 2019

 

 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 4 884 MSEK (4 545), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat ökade med 71 procent till 4302) MSEK (252). Justerad1) rörelsemarginal ökade till 8,8 procent (5,5).  
 • Rörelseresultatet uppgick till 4302) MSEK (200).
 • Periodens resultat ökade till 323 MSEK (136).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 4,23 SEK (1,79).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2562) MSEK (93).

 

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

2) Exklusive effekt av implementerad redovisningsstandard, IFRS 16 Leasingavtal, uppgick rörelseresultatet till 232 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten till 123 MSEK. Motsvarande rörelseresultat för perioden januari–juni uppgick till 417 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten till 149 MSEK.
​​​​​

Finansiella rapporter

Presentation

Finansiell information

Frågor?

Malin Samuelsson

Finans- och ekonomidirektör +46 431 85006 Skicka e-post

Nyhetsbevakning