Investor Relations - Lindab

 

Delårsrapport Q4 och helåret 2019, publicerad 6 februari 2020


Fjärde kvartalet 2019

 

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 2 526 MSEK (2 384), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent.
  Justerat1) rörelseresultat ökade med 23 procent till 2122) MSEK (173). Justerad1) rörelsemarginal ökade till 8,4 procent (7,3).
  Rörelseresultatet uppgick till 2122) MSEK (147).
  Periodens resultat ökade till 143 MSEK (106).
  Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 1,88 SEK (1,38).
  Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 3662) MSEK (238).
  I december beslutade styrelsen om uppdatering av finansiella mål och utdelningspolicy.

   

Januari - december 2019

 

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 9 872 MSEK (9 326), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent.
  Justerat1) rörelseresultat ökade med 44 procent till 9152) MSEK (634). Justerad1) rörelsemarginal ökade till 9,3 procent (6,8).
  Rörelseresultatet uppgick till 9152) MSEK (547).
  Periodens resultat ökade till 678 MSEK (394).
  Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 8,89 SEK (5,16).
  Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 1 0172) MSEK (593).
  Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 3,60 SEK (1,75) per aktie, vilket är i linje med den uppdaterade utdelningspolicyn, där utdelningen skall motsvara minst 40 procent av bolagets resultat efter skatt.
   

 

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

2) Exklusive effekt av implementerad redovisningsstandard, IFRS 16 Leasingavtal, uppgick rörelseresultatet i kvartalet till 205 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten till 312 MSEK. Rörelsemarginal exklusive IFRS 16 uppgick i kvartalet till 8,1 procent. Rörelseresultat exklusive IFRS 16, för perioden januari–december, uppgick till 888 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten till 803 MSEK. Rörelsemarginal exklusive IFRS 16 uppgick för året till 9,0 procent. Kommentaren avser endast år 2019.​​​​​

Finansiella rapporter

Årsredovisning 2019

Presentation

Finansiell information

Frågor?

Malin Samuelsson

Finans- och ekonomidirektör +46 431 85006 Skicka e-post

Nyhetsbevakning