Investor Relations - Lindab

 

Delårsrapport Q3 2019, publicerad 24 oktober 2019


Tredje kvartalet 2019

 

 • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 2 462 MSEK (2 397), varav organisk tillväxt uppgick till 1 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat ökade med 31 procent till 2732) MSEK (209). Justerad1) rörelsemarginal ökade till 11,1 procent (8,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2732) MSEK (200).
  Periodens resultat ökade till 212 MSEK (152).
  Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 2,78 SEK (1,99).
  Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 3952) MSEK (262).
  I juli avyttrade Lindab det nederländska dotterbolaget Lindab Door B.V.

   

Januari - september 2019

 

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 7 346 MSEK (6 942), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent.
  Justerat1) rörelseresultat ökade med 52 procent till 7032) MSEK (461). Justerad1) rörelsemarginal ökade till 9,6 procent (6,6).
  Rörelseresultatet uppgick till 7032) MSEK (400).
  Periodens resultat ökade till 535 MSEK (288).
  Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 7,01 SEK (3,78).
  Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 6512) MSEK (355).

 

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

2) Exklusive effekt av implementerad redovisningsstandard, IFRS 16 Leasingavtal, uppgick rörelseresultatet i kvartalet till 266 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten till 342 MSEK. Motsvarande rörelseresult för perioden januari–september uppgick till 683 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten till 491 MSEK.

​​​​​

Finansiella rapporter

Presentation

Finansiell information

Frågor?

Malin Samuelsson

Finans- och ekonomidirektör +46 431 85006 Skicka e-post

Nyhetsbevakning