Investor Relations - Lindab

 

Delårsrapport Q2, publicerad 17 juli 2020


Andra kvartalet 2020


• Nettoomsättningen minskade med 14 procent till 2 218 MSEK (2 569). Organiskt minskade försäljningen med 12 procent.
• Justerat1) rörelseresultat minskade med 7 procent till 222 MSEK (238).
• Rörelseresultatet uppgick till 148 MSEK (238).
• Justerad1) rörelsemarginal ökade till 10,0 procent (9,3).
• Rörelsemarginalen uppgick till 6,7 procent (9,3).
• Periodens resultat uppgick till 76 MSEK (181).
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,00 SEK (2,38).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 295 MSEK (177).
• I juni förvärvade Lindab 95 procent av det irländska ventilationsbolaget Smofir Trading Ltd., licensgivare av teknologin under varumärket Thor Duct.
• Kvartalet har belastats med engångsposter och omstruktureringskostnader om -74 MSEK (-) till följd av det strategiska beslutet att avveckla IMP Klima Group.


Januari - juni 2020

• Nettoomsättningen minskade med 7 procent till 4 550 MSEK (4 884). Organiskt minskade försäljningen med 7 procent.
• Justerat1) rörelseresultat minskade med 6 procent till 406 MSEK (430).
• Rörelseresultatet uppgick till 332 MSEK (430).
• Justerad1) rörelsemarginal ökade till 8,9 procent (8,8).
• Rörelsemarginalen uppgick till 7,3 procent (8,8).
• Periodens resultat uppgick till 212 MSEK (323).
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 2,78 SEK (4,23).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 321 MSEK (256).
 

 

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.


Finansiella rapporter

Presentation

Årsredovisning

Frågor?

Malin Samuelsson

Finans- och ekonomidirektör +46 431 85006 Skicka e-post

Nyhetsbevakning