Bolagsstyrning

Lindab International AB är ett svenskt publikt bolag, som enligt bolagsordningen skall utveckla, producera och försälja produkter till såväl ventilationsbranschen som byggnadsindustrin.

 

Lindab tillämpar sedan 1 december 2006 Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

 

 

Nyhetsbevakning