Valberedning
I oktober 2018 konstituerades valberedningen i vilken ingår:
 
  • Sven Hagströmer, som företrädare för Creades (ordf)
  • Per Colleen, som företrädare för Fjärde AP-fonden
  • Göran Espelund, som företrädare för Lannebo Fonder
  • Peter Nilsson, som ordförande i Lindab International AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2020 års årsstämma avseende:


  • val av ordförande för stämman 2020
  • val av styrelse och styrelseordförande
  • val av revisor
  • arvode till styrelse, eventuella utskott och revisor
  • sammansättning av valberedning inför årsstämma 2021

 

Årsstämman 2019 har ägt rum den 8 maj 2019 kl 15.00 på Norrviken i Båstad, Båstads kommun.
 


För ytterligare information vänligen kontakta Peter Nilsson, styrelseordförande, tel. 0734-19 63 31 alt. Ola Ranstam, chefsjurist (interim), tel. 0701-49 78 10.

Nyhetsbevakning