Valberedning
I oktober 2019 konstituerades valberedningen i vilken ingår:
 
  • Göran Espelund, utsedd av Lannebo Fonder
  • Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Anders Algotsson, utsedd av AFA Försäkring
  • Peter Nilsson, som ordförande i Lindab International AB

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2020 års årsstämma avseende bl.a:


  • val av ordförande för stämman
  • val av styrelse och styrelseordförande
  • arvode till styrelse, eventuella utskott och revisor
  • sammansättning av valberedning inför årsstämma 2021

 

 


För ytterligare information vänligen kontakta Peter Nilsson, styrelseordförande, tel. 0431-850 00 alt. Ola Ranstam, chefsjurist (interim), tel. 0701-49 78 10.

Nyhetsbevakning