Styrelse

Styrelsen består för närvarande av sju ledamöter som valts av stämman samt två arbetstagarrepresentanter.

 

Styrelseledamöternas namn, ålder, år för inval, befattning, oberoende samt aktieinnehav framgår av nedanstående tabell:

 

Styrelseledamöter

  

Peter Nilsson
Född 1962
Invald i styrelsen 2016, oberoende
Styrelseordförande sedan 2016
Innehav: 63 350 aktier
Mer information 

  

Per Bertland
Född 1957
Invald i styrelsen 2016, oberoende
Innehav: 15 000 aktier
Mer information 

  

Sonat Burman-Olsson
Född 1958
Invald i styrelsen 2011, oberoende
Innehav: 1 214 aktier
Mer information

  

Viveka Ekberg
Född 1962
Invald i styrelsen 2016, oberoende
Innehav: 17 700 aktier
Mer information 
 

  

Anette Frumerie
Född 1968
Invald i styrelsen 2017, oberoende
Innehav: 2 400 aktier
Mer information  

 Marcus Hedblom
Född 1970
Invald i styrelsen 2020, oberoende.
Innehav: 5 000 aktier 

 

Staffan Pehrson
Född 1968
Invald i styrelsen 2020, oberoende
Innehav: 3 500 aktier
Mer information
 
 

Arbetstagarrepresentanter:

 ​ 

Anders Lundberg
Född 1962.
Invald i styrelsen 2016.
Arbetstagarrepresentant LO.
Innehav: 10 aktier
Mer information 

Pontus Andersson
Född 1966.
Invald i styrelsen 1995.
Arbetstagarrepresentant Unionen.
Innehav: 250 aktier
Mer information

 

Foto: Mette Ottosson
 

Nyhetsbevakning