Styrelse

Styrelsen består för närvarande av sju ledamöter som valts av stämman samt två arbetstagarrepresentanter.

 

Styrelseledamöternas namn, ålder, år för inval, befattning, oberoende samt aktieinnehav framgår av nedanstående tabell:

 

Styrelseledamöter

  

Peter Nilsson
Född 1962.
Invald i styrelsen 2016, oberoende.
Styrelseordförande sedan 2016.
Innehav: 30 000 aktier
Mer information 

  

Per Bertland
Född 1957
Invald i styrelsen 2016, oberoende.
Innehav: 10 000 aktier
Mer information 

  

Sonat Burman-Olsson
Född 1958.
Invald i styrelsen 2011, oberoende.
Innehav: 539 aktier
Mer information

  

Viveka Ekberg
Född 1962
Invald i styrelsen 2016, oberoende.
Innehav: 13 000  aktier
Mer information 
  

Anette Frumerie
Född 1968.
Invald i styrelsen 2017, oberoende
Innehav: 1 600 aktier
Mer information  John Hedberg
Född 1972
Invald i styrelsen 2017, beroende
Innehav: 1 000 aktier
Mer information 

Bent Johannesson
Född 1954.
Invald i styrelsen 2016, oberoende.
Innehav: 2 000 aktier 

 
 

Arbetstagarrepresentanter:

 ​ 

Anders Lundberg
Född 1962.
Invald i styrelsen 2016.
Arbetstagarrepresentant LO.
Innehav: 10 aktier
Mer information 

Pontus Andersson
Född 1966.
Invald i styrelsen 1995.
Arbetstagarrepresentant Unionen.
Innehav: 250 aktier
Mer information

 

Foto: Mette Ottosson
 

Nyhetsbevakning