Revisorer

Vid årsstämman 2020 omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB, att vara bolagets revisorer. Auktoriserade revisorn Hans Warén utsågs till huvudansvarig revisor.

 

Revisionsbolaget med huvudansvarig revisor Hans Warén innehar inte uppdrag som gör att deras oberoende kan ifrågasättas.

 

Nyhetsbevakning