Revisorer

Vid årsstämman 2021 omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB, att vara bolagets revisorer. Auktoriserade revisorn Harald Jagner utsågs till huvudansvarig revisor.

 

Revisionsbolaget med huvudansvarig revisor Harald Jagner innehar inte uppdrag som gör att deras oberoende kan ifrågasättas.

 

Nyhetsbevakning