Avvikelser från bolagskoden
Lindab tillämpar sedan 1 december 2006 Svensk kod för bolagsstyrning och följer koden i dess helhet.

 

Nyhetsbevakning